Nota prawna

Wszelkie prawa dotyczące zawartości informacyjnej stron internetowych będących własnością firmy Zakład Optyczny Jacek Fuchs są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo wyłącznie do drukowania podstron stron internetowych lub ich fragmentów, bez naruszania praw autorskich. Właściciel nie zezwala na jakiekolwiek wykorzystywanie, kopiowanie w całości lub części, modyfikowanie, transmitowanie elektroniczne stron internetowych w celach komercyjnych. Może tego dokonać wyłącznie na podstawie zgody uzyskanej na piśmie od Zakład Optyczny Jacek Fuchs. Zakład Optyczny Jacek Fuchs zastrzega sobie prawo do wprowadzania (bez uprzedzenia użytkowników) zmian w Polityce Prywatności. Strony są aktualizowane –  w miarę możliwości – na bieżąco, jednak Zakład Optyczny Jacek Fuchs nie ponosi odpowiedzialności za kompletność oraz aktualność danych i informacji przedstawionych na stronach. Wszelka odpowiedzialność oraz ryzyko związane z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji zawartych na stronach, spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Zakład Optyczny Jacek Fuchs nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu. Prezentowane na stronach internetowych produkty nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego RP.

Ustroń:  33 858 76 67,  33 854 13 90
Wisła:  33 855 30 84